OM EURASIER


Rasstandard

Eurasier är en av våra yngsta raser. Den tillkom så sent som på 60-talet genom initiativ av Julius Wipfel. Ambitionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spetshund med tilltalande färger och en speciell mentalitet. Detta åstadkom man genom att korsa chowchow-hanar med storvuxna wolfspitz-tikar. "Wolf-chow", som avkomman kallades, korsades sedan med en samojedhane och med detta upphörde raskorsningarna.

Eurasiern är en harmoniskt byggd, medelstor hund av spetstyp med ståndöron, förekommer i olika färger och med en pälslängd där man skall kunna ana kroppens konturer. Medelkraftig benstomme.

En självsäker, lugn hund, vaksam och uppmärksam utan att vara skällig. Starkt präglad bundenhet till sin familj, kan vara något reserverad mot främlingar, detta innebär att den kan verka lite ointresserad av en främmande och inte genast tar kontakt. Den får däremot inte vara nervös, aggressiv eller extremt misstänksam. Den har visat sig vara en idealisk familjehund p.g.a. sitt lugna sätt och passar bra in i alla vardagliga situationer och är i de flesta fallen en lämplig förstagångshund. Man får dock inte vara en mjäkig person utan man måste vara vänlig och bestämd.
En eurasier har inga stora krav på sin ägare utan ett "normalt" familjeliv med "normal" motion och nära kontakt med sin familj är fullt tillräckligt för en eurasier. Är man en aktiv familj så hänger en eurasier med på det och är det den mer stillsamma familjen så är den också nöjd med det, det viktigaste för en eurasier är att den får vara med, då är den nöjd.

Fungerar mycket bra tillsammans med barn.
Jaktinstinkt är inte önskvärt på rasen.

Den tyska Wolfspitzen, Chow-Chowen och Samojeden - den här rasens förfäder - har i Eurasiern smält samman till en synnerligen charmfull och harmonisk enhet.

Ursprungsland: Tyskland
Godkändes 1973 av F.C.I. Den första Eurasiern kom till Sverige så sent som 1994.

Höjd och vikt:
Hanhund    23-32 kg                       52-60 cm
Tikar         18-26 kg                       48-56 cm