Leiionspitz Walniro
"Walle"

f. 2006-08-12
HD/Hips: B
ED/Elbows: 0/0
Patella/Knee: 0/0
Höjd/High: 57 cm  Vikt/Weight: 25 kg
Hane/Male
 

Genomförd MH
Walle bor hos Anna i Svärdsjö och där delar han vardagen med Pila, en eurasiertik från vår M-kull. Walle lever också med en massa andra djur som
hästar, höns, får m.m. Walle har ett ganska typiskt eurasiertemperament, väljer de som intresserar honom, resten kan vara.

ägare/owner: Anna Hansols & Kennel Leiionspitz


Alrik v weissen Rain
HD/Hips:B
Patella/Knee:0/0
Ögon: UA

Aron v Paulsberg
HD/Hips: A
F-Tapian zur Hahnenberg
HD/Hips: A
Cidaq v Wiesenneck
HD/Hips: B

Apunkula v Taunusblick
HD/Hips: A
 
Drago v Wiesenneck
HD/Hips: B
Alina v.d Sachsenhäuser Warte
HD/Hips: A
Scylla des  Chevaloupsgreg
HD/Hips:A
ED/Elbows:0/0
Patella/Knee:0/0
Ögon: UA
Nouk des  Chevaloupsgreg
HD/Hips: A
Baiko v Silberborn
HD/Hips: A
Hypso d'Eurasia Dreams
HD/Hips: A/B
My love d'Eurasia Dreams
HD/Hips: A
Loyd du Domain d´Arinella Bianca
HD/Hips: A
Fysis du Font du Roy